Giám sát chất lượng sản phẩm

Kế thừa tinh hoa của y học cổ truyền, cùng với bề dày trong thực tiễn lâm sàng điều trị cho bệnh nhân. Tâm Minh Đường đang ngày một nỗ lực hơn nữa để kết tinh những giá trị của y học cổ truyền vào các bài thuốc, mang lại niềm hạnh phúc cho mọi người. Thấu hiểu được nguyên lý "Ở mỗi một vùng địa lý đều có sự cân bằng sinh học", chính vì lẽ ấy không thể mãi lấy tất cả thuốc của Trung Quốc để điều trị cho người Việt được! Tâm Minh Đường dựa trên kinh nghiệm dân gian cùng với ứng dụng thực tiễn đã mạnh dạn lý luận hóa các vị thuốc nam đưa vào bài thuốc điều trị, đã và đang mang lại hiệu quả rất cao cho người bệnh.

Quản lý công tác đảm bảo chất lượng

  1. Có đội ngũ nhân viên đảm bảo chất lượng chuyên giám sát việc tuân thủ qui trình bào chế và sản xuất thuốc để đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng của sản phẩm.
  2. Qui trình kỹ thuật được đưa ra bởi cố vấn kỹ thuật của nhà máy sản xuất thiết bị dược, được thẩm định lại bởi đội ngũ chuyên môn của nhà thuốc và giám đốc phê duyệt.
  3. Tất cả các dược liệu nhập đầu vào đều đạt chứng chỉ CO-CQ, nhưng vẫn được duyệt thủ công một lần nữa trước khi nhập kho thuốc.
  4. Hàng tuần tất cả các vị thuốc được kiểm tra lại xác định độ ẩm cũng như chất lượng thuốc.
  5. Sản xuất một cách đúng đắn và kiểm soát tất cả các sản phẩm theo các quy trình xác định.
  6. Chỉ xuất xưởng để bán khi các sản phẩm được sản xuất theo đúng quy trình sản xuất và đạt tất cả các tiêu chuẩn kỹ thuật đã đăng ký.

Hội đồng cố vấn